Т.Қ.ЖҰРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰӨА 85 МЕРЕЙ ТОЙЫ 18 СӘУІР 2018